Kategoryzacja hotelowa


Jedna, dwie, trzy gwiazdki – ich obecność na gmachu hotelowym świadczy o standardzie i jakości obsługi jaką można znaleźć. Standaryzacja odbywa się według bardzo rygorystycznych warunków, przez osoby do tego upoważnione.

Starając się, aby krakowski hotel uzyskał odpowiednią ilość gwiazdek w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić gruntowną modernizację. Na ilość gwiazdek wpływa jakość obsługi, wykończenie pokoi, dostęp do własnych łazienek, parking, system rezerwacji i wiele, wiele innych czynników. Warto pamiętać, że mając jedną gwiazdkę zawsze można starać się o kolejne. Działa to jednak również w drugą stronę – zdobyte gwiazdki podczas kontroli można stracić.